piątek, 2 września 2011

JAVA EE6 Programowanie aplikacji WWW KURS cz. 6 Serwlety i ich parametry

Wspomniałem już wcześniej, że dzięki umieszczaniu różnych ustawień naszej aplikacji w zewnętrznym pliku xml, nie musimy ponownie rekompilować naszych klas. Można powiedzieć, że jest to powszechny standard. Aplikacje webowe JEE mają do dyspozycji plik wdrożenia - web.xml.

Parametry serwletów możemy określić za pomocą znacznika :


Utworzyliśmy parametr o nazwie autor i wartości Nieznany. Parametrami zarządzamy po przez interfejs ServletConfig, który jest implementowany przez klasy GenericServlet i HttpServlet. Metody interfejsu:

  • String getInitParameter(String name) - zwraca wartość parametru o podanej nazwie
  • String[] getInitParameterNames() - zwraca wszystkie nazwy parametrów danego serwletu

Zobaczmy wykorzystanie metody getInitParameter():Następnym razem zajmiemy się bardzo ważnym obiektem w aplikacja webowych JEE - kontekstem serwletów.

Reakcje:

0 komentarze:

Prześlij komentarz