wtorek, 16 sierpnia 2011

JAVA EE6 Programowanie aplikacji WWW KURS cz.4 Serwlety - Ciasteczka

Ciasteczka czyli zmiennie Cookies reprezentowane są w postaci klasy Cookie. Są one przechowywane na komputerach użytkowników aplikacji webowych. Dzięki nim możemy zapamiętywać preferencje, hasła, loginy.
Do wysyłania zmiennych Cookies do klienta HTTP służy metoda:
- addCookies() obiektu response
Zaś do odczytu zmiennych odebranych od klienta służy metoda:
- addCookies() obiektu request

Metody te tak naprawdę operują na nagłówkach żądań i odpowiedzi HTTP. Główne metody klasy Cookie to:

 •  Cookie(n, s) - tworzy zmienną o nazwie n i wartości s
 • String getDomain() - odczyt adresu domenowego dla, którego przeznaczona jest zmienna s
 • void setDomain(s) - ustawia adres domenowy dla, którego przeznaczona jest zmienna s
 • String getMaxAge() - odczyt czasu życia zmiennej liczony w sekundach 
 • void setMaxAge(v) - ustawia czas życia zmiennej liczony w sekundach 
 • String getName() - odczyt nazwy zmiennej
 • void setName(s) - ustawia zmienną 
 • String getPath() - odczyt prefiksu ścieżki URL na serwerze, dla której przeznaczona jest zmienna
 • void setPath(s) - ustawia prefiks ścieżki URL na serwerze, dla której przeznaczona jest zmienna
 • String getValue() - odczyt wartości zmiennej
 • void setValue(s) - ustawia wartość zmiennej
Kiedy zmienna Cookie jest wysyłana do klienta HTTP następuje serializacja obiektu do postaci łańcucha znakowego umieszczonego w nagłówku odpowiedzi HTTP, w polu Set-Cookie. Odczyt polega na operacji odwrotnej czyli zbudowaniu obiektu na podstawie pola Cookie nagłówka żądania HTTP.


Napiszmy sobie prosty serwlet, którego zadaniem będzie przechowywanie informacji o dacie ostatniej wizyty na stronie i wyświetlenie tej informacji. Przykład ten pochodzi z książki: "JAVA EE6 Programowanie aplikacji WWW"

W następnej części zastanowimy się nad problem bezstanowości protokołu HTTP. Czyli czas na sesje.

Reakcje:

0 komentarze:

Prześlij komentarz