środa, 3 sierpnia 2011

JAVA EE6 Programowanie aplikacji WWW KURS cz.1 Wprowadzenie

JEE - Java Enterprise Edition jest to standard tworzenia zorientowanych na usługi aplikacji biznesowych. Aplikacje te są budowane z wykorzystaniem języka Java i technologii J2SE (zakładam, że czytelnik zna tę technologię w stopniu minimum podstawowym).

    Wszystko wydawałoby się tak piękne i klarowne na początku jeśli nie to, że tak naprawdę jest to cała masa różnorodnych technologii, a także frameworków dzięki którym my programiści możemy tworzyć nasze aplikacje WWW.Musimy też sobie powiedzieć, że istnieją oczywiście  frameworki i biblioteki, udostępniane przez zewnętrzne firmy.Może na początku wydawać się to wszystko zagmatwane i przytłaczające, ale postaram się przedstawić podstawową, wprowadzającą wiedzę w świat tworzenia naszych przyszłych aplikacji WWW.Oczywiście potrzeba nam na początku przede wszystkim samozaparcia w naszej nauce.

Cechą szczególną  aplikacji JEE jest to, że do uruchomienia wymagają serwera aplikacji webowych.Najbardziej popularne to:GlassFish, Tomcat, IBM WebSphere Application Server.Na tej stronie:serwery możemy znaleźć certyfikowane serwery Java Enterprise.

Aplikacje webowe czyli strony internetowe wykorzystujące często bazy danych, posiadają dynamiczną funkcjonalność.Przykładem takich aplikacji są sklepy internetowe, systemy zarządzania treścią CMS.Jeśli spojrzymy na podstawowe technologie, z których korzystają są to:

-Java Servlet
-JavaServer Faces
-JavaServer Pages
-JavaServer Pages Standard Tag LibraryTrzeba sobie powiedzieć, że podstawą wszystkich aplikacji webowych tworzonych za pomocą technologii JEE są serwlety.

Serwlety Java to programy umiejscowione po stronie serwera HTTP, służą do automatycznego generowania dokumentów stanowiących odpowiedź na żądania HTTP.

To na tyle jeśli chodzi o bardzo krótkie wprowadzenie.W następnych częściach przyjrzymy się dokładniej architekturze aplikacji WWW.Przypomnimy sobie podstawowe założenia protokołu HTTP, poznamy zasadę działania serwletów i napiszemy naszą pierwszą aplikacje WWW.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Labels