wtorek, 9 sierpnia 2011

JPA wstęp do technologii cz. 1

JPA - Java Persistence API jest to część technologii EJB 3.0. JPA jako oficjalny standard mapowania obiektowo-relacyjnego(ORM) pozwala na uproszczenie zapisu danych w postaci obiektowej do postaci relacyjnej, jaką znamy w relacyjnych bazach danych.

Elementami standardu Java Persistence są:

  •  interfejs programistyczny Java Persistent API
  •  język zapytań JPQL
  •  metadane o odwzorowaniu obiektów w struktury relacyjne

Encje są to lekkie obiekty, które służą nam do reprezentacji trwałych danych. Encja reprezentuje tabelę w relacyjnej bazie danych. W języku Java definiujemy ją jako klasę encji. Klasa encji to zwykła klasa, która spełnia następujące reguły:

- musi być opatrzona adnotacją @Entity
- posiada publiczny lub chroniony bezargumentowy konstruktor (może posiadać inne konstruktory)
- nie może być typu final ani dziedziczyć z żadnej konkretnej klasy lub implementować konkretnego interfejsu 
- jeśli obiekty klasy mają być parametrami metod zdalnego interfejsu EJB muszą implementować interfejs Serializable 
- dostęp do pól klasy możliwy jest tylko po przez metody set i get


Reakcje:

0 komentarze:

Prześlij komentarz